Menüleriniz Flash Animasyon Altında Kalıyorsa

Webtasarımla uğraşıyorsunuz ve Menülerinizin altında olan aşağı doğru açılan altmenüler flash animasyonlarınızın altında kalıyorsa, yada transparent kodu eklediğiniz halde tarayıcılarda sorun yaşıyorsanız ki, bu daha çok chrome tarayıcısında görülen olaydır. Aşağıda tüm tarayıcılarda sorun yaşamayacağınız kodu koyuyorum buna göre kendi kodunuzu düzenlersiniz. Yazının devamında…

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="830" height="222" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0">
<param name="movie" value="swf-dosyaniz.swf" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="quality" value="high" /> <embed type="application/x-shockwave-flash" width="830" height="222" src="akmeta-giris.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent"></embed>
</object>

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*