Ekojenite kavramı bir ultrason kavramıdır. Ekojen kelime anlamıyla yankı veren demektir. Ultrason raporlarında geçtiğinde de aynı anlamda kullanılır. Ses yansıtıyor anlamına gelir. Örneğin raporda  : Sağ böbrek alt polde