travazol krem ne işe yarar ?

travozol krem, travazol krem ne işe yarar, travazol krem kullanımı
travozol krem, travazol krem ne işe yarar, travazol krem kullanımı

Travazol krem diğer özelliklerinin yanı sıra annelerin bebek pişiklerinde ve yaralarda kullandığı bir kremdir. Çocuklarda ve bebeklerde pişik ve yaralarda kullanılır ve çok faydalıdır.

Formülü: Her 1 gram krem, 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir.

Farmakolojik özellikleri: İzokonazol nitrat, imidazol grubundan geniş spektrumlu bir antifungaldir. Etkisini mantar hücre zarının bütünlüğünde ve fonksiyon görmesinde hayati rol oynayan ana sterol bileşiği olan ergosterolün sentezini inhibe ederek gösterir. Bu inhibisyonu sitokrom P450’ye bağımlı 14a-demetilazı inhibe ederek, lanesterolun ergosterole dönüşmesini durdurarak gerçekleştirir.

Etki spektrumu Kandida türlerini, dermatofitleri ve Malassezia furfur’u kapsar. Ayrıca cildin mantar enfeksiyonlarında sekonder enfeksiyona yol açabilen streptokok, stafilokok, mikrokok gibi bazı gram (+) bakterilere karşı da antibakteriyel etki gösterir.

İzokonazol nitrat ciltten hızla emilir ve yüzeyel mantar hastalıklarında etkenin yerleştiği epidermiste 1 saat içinde en yüksek konsantrasyona ulaşır. Sistemik dolaşıma geçişi çok azdır, geçen etken madde metabolize olur ve 1/3’ü idrar, 2/3’ü safra ile olmak üzere hızla eliminasyona uğrar.

Diflukortolon valerat potent bir topikal kortikosteroid preparatıdır. Lipokortin aracılığı ile fosfolipaz A2’yi inhibe ederek antiinflamatuar etki gösterir. İltihabi ve allerjik deri hastalıklarındaki inflamasyonu önleyerek; ağrı, yanma ve kaşıntı gibi şikayetlerin kesilmesini sağlar.

Diflukortolon valerat’ın emilimini etkileyen başlıca faktörler; ciltteki inflamasyonun derecesi, kapatma tedavisi ve uygulanan miktardır. Lokal uygulamadan sonra hızla deriye nüfuz eder ve 1 saat içinde stratum korneumda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Sistemik dolaşıma geçişi %2 kadardır. Ciltten emildikten sonra karaciğerde konjuge olmamış steroidler, glukokortikoidler ve sülfatlar şeklindeki metabolitlerine dönüşür. Yarılanma ömrü 4 saattir. Büyük bir kısmı idrarla, kalanı feçesle atılır.

Endikasyonları:

Travazol Krem hem antifungal hem de antiinflamatuar etkilidir. İltihaplı ve ekzematöz yüzeyel cilt mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı hassasiyeti olan kişilerde kullanılmamalıdır. Tedavi alanında tüberküloz, Herpes grubu enfeksiyonlar, su çiceği varlığında ve canlı virüs aşılarının uygulanması sırasında kontrendikedir.
HARİCEN KULLANILIR

Uyarılar/Önlemler:

Travazol Krem kesinlikle göze sürülmemelidir. Perioral dermatit ve rozasea tedavisi için uygun değildir.

Lokal tahriş ve allerjik belirtiler gibi yan etkiler görülebilir. Kimyasal irritasyon veya aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse uygulamaya son verilmelidir.

Gebelikte kullanımı:
Travazol Krem gebelikte, iyi kontrollü çalışmaların olmaması nedeniyle, ancak beklenen yararların muhtemel risklere ağır bastığı durumlarda kullanılabilir.

Emziren annelerde kullanımı:
Süte geçtiği tespit edilmiştir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Pediatrik kullanımı:
Çocukluk çağındaki hastalar erişkinlere göre steroidlere daha duyarlıdır. Hipotalamus-hipofiz-adrenal aksının supresyonundan kaçınmak için, çok geniş yüzeylerde kullanılmamalıdır. Bebeklerde ve dört yaşından küçük çocuklarda üç haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Travazol Krem seyrek olarak uygulama yerinde irritasyon, kaşıntı ve yanma hissi yapabilir.
Geniş alanlara (vücut yüzeyinin %10′ u veya fazlası) ve/veya uzun süreli (4 haftadan uzun) uygulamalarda, içeriğindeki kortikosteroide bağlı olarak deride atrofi, telenjiektazi hipertrikozis, akneiform döküntüler, hipopigmentasyon, perioral dermatit, sekonder bakteriyel enfeksiyon, çatlaklar ve isilik görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, derinin mantar enfeksiyonlarında günde bir-iki kez enfekte bölgeyi tamamen örtecek şekilde topikal olarak uygulanır. Uygulamaya çok kısa sürede yanıt alınmasına rağmen, tedaviye genellikle iki hafta devam edilir.

Not: Doktorunuza danışmadan ilaç kullanımı tavsiye edilmez.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*