soğuk ve sıcak tedavi nedir nasıl yapılır?

sicak su torbasi

Sıcak Uygulama ve Soğuk Uygulama

Sıcak uygulama hasta olan organ veya bedenin bir bölgesi üzerine sıcaklık veren bir maddenin veya bir aracın uygulanmasıdır. Bunlar sıcak su, sıcak hava, ısıtılmış kiremit-tuğla-ütü gibi araçlar olabilir. Sıcak uygulama, bölgede vazodilatasyon (damar genişle­mesi) oluşturarak kanın gelmesini sağlar. Buna hiperemi denir. Metabolizmayı hızlandırır. Ağrıların gide­rilmesi için romatizmada, artrit’de, diş, göğüs ve diğer organların ağrılarında hiperemi oluşturmak için kullanılır. Sıcak uygulama düz kasları gevşettiği için düz kasların kasılmasından ileri gelen spazm ve bun­dan doğan ağrılar örneğin; böbrek, safra kesesi ve barsak ağrıları gibi sıcak uygulama ile giderilebilir. Abselerin olgunlaşmasında, Sinüzit gibi vakalarda sıcak uygulama yapılabilir. İnflamasyonlu bölgeye uy­gulanarak hiperemi oluşturur.

Sıcak uygulamalar; kuru sıcak uygulama, lokal yaş sıcak uygulama ve genel yaş sıcak uygulama olmak üzere yapılır.

Kuru Sıcak Uygulamada en çok ısı lambası ve ter­mofor kullanılır. Lokal yaş sıcak uygulama için kom­presler, genel yaş sıcak uygulama için ise çarşaf yöntemi, oturum banyosu ve daldırma banyosu kul­lanılır.

Kuru Sıcak Uygulama

Isı Lambası: 25-40-60 watt’lık ampulü olan, kıvrık boyunlu bir lambadır. Uygulamadan önce deri kuru ve temiz olmalıdır. Genellikle 60 watt’lık ampul tedavi edilecek deri yüzeyinden 45-50 cm yükseklikten uygulanır. Lamba hastanın yanına yerleştirilir. Tedavi edilen bölge 5 dakikada bir kont­rol edilmelidir. Uygulama süresi 15-20 dakikadır. Tedavi sonunda deri nemli, ılık ve pembe olmalıdır.

TERMOFOR Gerekli Araçlar:

Termofor
Termofor kılıfı veya örtüsü
Sıcak su (çocuklar için 40°-46°C; yetişkinler için 46°-52°C
Su termometresi
Havlu

Uygulama: Hemşire önce termoforun delik olup ol­madığını ve suyun sıcaklığını kontrol eder. Termo­foru masanın üzerine yatırır, ağzını yukarı kaldırır. Termoforun ağız kısmı yüksekte tutularak, yatay duruma getirilir. Havası çıkarılır. Ve termoforun 2/ 3′sini doldurur. Kapağı kapatılır, ters çevrilerek sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. Termoforun dışı kurulanır ve kılıfı geçirilir. Termoforun ağzı hastadan uzak tarafa gelecek şekilde istenilen bölgeye uygu­lanır. 10 dakikada bir deri kontrol edilmelidir. İşlem bitince uygulamanın saati, süresi, suyun ısısı ve iş­lemden önceki ve sonraki beden sıcaklığı kaydedilir. Termoforun suyu boşaltılır, yıkanır, çalkalanır ve kurulanır. Ağzı açık olarak başaşağı asılır.

SOĞUK UYGULAMA, Soğuk Uygulaması

Soğuk uygulama metabolizmayı yavaşlatarak, vazokünstriksiyonu sağlar. Soğuk uygulama daha çok içinde buz bulunan lastik torbalar kullanarak yapılır. Buz bulunmadığı durumda soğuk su kullanılır. Soğu­ğun uzun süre uygulanması, o bölgede anestezi ya­par. Kanamayı durdurmak incinme ve burkulma­larda şişmeyi önlemek için soğuk uygulama yapılır. Bu şekilde yanmayı azaltır. Ayrıca beden sıcaklığı yüksek olan hastalarda kompres kullanarak soğuk uygulama yapılır.

Soğuk uygulamalar; soğuk kuru ve soğuk yaş uy­gulama olmak üzere ikiye ayrılır.
Soğuk kuru uygulamada buz kesesi ve vantilatör kul­lanılır. Soğuk yaş uygulamada ise, soğuk su ile yapılan lokal soğuk yaş uygulama ve genel soğuk yaş uygulama olmak üzere yapılır.

BUZ KESESİ Gerekli Araçlar

Buz kesesi ve kılıfı
Bir kap içinde ceviz büyüklüğünde buz parçaları
Kaşık
Havlu

Uygulama: İşlem hakkında hastaya açıklama yapıl­dıktan sonra, hemşire buz parçaları ile kesenin 2/ 3′sini doldurarak havasını çıkarır ve ağızmı kapatır. Buz kesesini ters çevirerek sızıntı olup olmadığını kontrol ederek, kurular.

Düz tarafı uygulanacak bölgeye gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Deri 5-10 dakikalık aralıklarla gözlenmelidir. İşlem bitince hemşire gözlem kağıdına uygulama yeri, süresi ve hastadaki değişiklikler not edilmelidir. Daha sonra buz kesesi boşaltılır ve süzül­meye bırakılır. Kaldırılırken de içine hava doldurul­malıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*