Omurilik soğanı zarar görürse ne olur

Omurilik Soğanının işlevi nedir?
Omurilik Soğanının işlevi nedir?

Omurilik soğanı zarar görmesi sıkıntılı bir durumdur. Çünkü soğancıkta, solunu­mu, sindirimi vb. düzenleyen merkezler yer alır. Beyin, üç kattan oluşur. Üst kat, özellik­le insanoğlunda son derece gelişmiştir. Zekâ ve düşüncenin merkezi, buradadır (korteks). Ayrıca çevreyle ve bedenle ilgili bütün bilgi­ler buraya gelir ve burada çözümlenir. Yine bütün bilinçli hareket ve davranışlar da bu­radan çıkar (sözcükler, elin hareketleri).

Orta kat (beynin temeli), içgüdüsel dav­ranışların merkezidir (sevgi, kin, kıskançlık, mülkiyet duygusu vb.). Aynı şekilde anılar, acılar, kumanda merkezleri ve hormonal sal­gılamalar da burada merkezlenmiştir. Uyan­ma, kas gücü ve denge de (küçük beyinle bir­likte), burada üslenmiştir.

En alt katı oluşturan soğancıkta, solunu­mu, sindirimi vb. düzenleyen merkezler yer alır. Bedenden aşağı inen ve çıkan bü­tün sinir yolları buradan geçer.

Bu üç katlı “süper bilgisayar”, her türlü “zekâ ile ilgili” ve “bilinçli” davranışlar için, üst beyin tarafından kumanda edilir. Bu ku­manda bölgesi, çok hassastır. Diğer alt dü­zey fonksiyonlar büyük zedelenmeyle karşı­laşsalar bile, bu bölge zedelenip, yok olabi­lir. Fakat beynin merkezi ne kadar çok zarar görürse, aşağı düzeyler de o denli aksayıp, ha­yati düzenlemeleri sürdürmekte güçlük çeker­ler.

Soğancık merkezleri zarar görmüşse, ilk­yardıma koşan kişi, sonra da doktor, iyileş­meyi beklerken özellikle en büyük hayati fonksiyonları üstlenmelidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*