kan dolaşımı niçin gereklidir, Kan Dolaşımı Neden Gereklidir

kan dolaşımı niçin gereklidir, Kan Dolaşımı Neden Gereklidir
kan dolaşımı niçin gereklidir, Kan Dolaşımı Neden Gereklidir

Kan dolaşımı vücudumuzdaki organların yaşaması için gerekli enerji ve vitaminleri onlara damarlarımız aracılığı ile taşır. Şimdi genel olarak bakalım…

Kan Dolaşımı Nedir, Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı

Küçük (Akciğer) Dolaşım
Sağ karıncık >> Akciğer atardamarı >> Akciğer >> Akciğer toplar da­marı >> Sol kulakçık
Küçük dolaşımda sağ karıncık kaslarının kasılmasıyla kan, akciğer a-tardamarına geçer. Burada alveollerde temizlendikten sonra tekrar akciğer toplar damarıyla sol kulakçığa gelir.

Büyük (Sistemik) Dolaşım
Sol karıncık >> Aorta >> Organ ve dokular >> Üst ve alt ana toplar damar >> Sağ kulakçık

Büyük dolaşımda sol karıncıktan aorta pompalanan kan, organ ve do­kulara taşınır. Burada gerekli değişimler yapıldıktan sonra, üst ve alt ana top­lar damarlarla sağ kulakçığa geri döner.

Karıncıkların kasılması sırasında oluşan basınç atım şeklinde arterle­rin esnek çeperi boyunca devam eder. Bu atımlar vücut yüzeyine yakın da­marlarda hissedilir. Buna nabız denir. Dakikadaki nabız sayısı kalbin karın­cık kasılma sayısına eşittir. Kalbin dakikadaki normal atım sayısı 72 atım/dak.’dır. Atım sayısı 60 atım/dak. altına düşerse bradikardi, 100 atım üzerine çıkarsa taşikardi’den söz edilir. Büyük dolaşımda kan basıncının ar­ter çeperleri üzerine yaptığı basınca tansiyon denir. Karıncıkların kasılması sırasında ölçülen basınca büyük tansiyon, gevşemesi sırasında ölçülen basın­ca ise küçük tansiyon denir. Kan basıncının sürekli olarak yüksek değerlerde olması yüksek tansiyon olarak adlandırılır.

Atardamar kan basıncı yaşa göre değişir. Buna göre gençlerde 140/90, yetişkinlerde 150/100, elli yaş sonrası dönemlerde ise 160/100 mmHg üze­rindeki kan basıncı değerleri yüksek tansiyon olarak adlandırılır. Kan basın­cının sürekli olarak yüksek oluşu damarların kolayca yırtılmasına neden ola­rak ciddi kanamalara neden olabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*