insan gövdesinin görevleri

insan gövdesinin görevleri
insan gövdesinin görevleri

İnsan gövdesinin vücudunun görevleri değişik şekillerde ve organına göre değişmektedir.

Hücre ve Dokular

Tek hücreli hayvan cinsinden olan canlıların dışında diğer tüm hayvan ve insan organizması çok sayıdaki hücrelerin birleşme­sinden oluşur.
Aynı yapı ve çalışma gücündeki hücreler, hücre gruplarını oluştururlar ki, biz bunlara doku adını veriyoruz. Ara hücre maddeleri birbirlerini doğrudan sınırlayan hücreler arasında­ki boşluğu doldururlar. Bunlar koruyucu dokular arasında çok kuvvetli oluşumlardır. Ara hücre maddesi, hücreleri ve kan da­marlarını birbirine bağlar ve bunlar arasındaki madde alışve­rişini sağlar. Su toplama, romatizma, alerji gibi bazı hastalıklar hücre zarı arasındaki maddelerde oluşurlar.

Hücre Kök, Hücre Nedir, Hücre Çeşitleri

Her hücrede bir çekirdek ve hücre gövdesi bulunur. İnsan hüc­relerinin en büyüklerinden olan yumurta hücresi, 0,06-0,25 mm. çapında olup gözle görülebilen büyüklüktedir. Uzun süre bü­tün hastalıklara hücrelerdeki değişikliklerin neden olduğu sa­nılmaktaydı. Daha sonra bu görüş, tek yanlı bir sınırlandırma olarak nitelendirildi. Çünkü, öyle hastalıklar vardır ki, hücre­lerde herhangi bir değişim olmadığı halde, yalnızca belirli or­ganlardaki işlev bozuklukları bu hastalıkları yaratma nedeni olabilmektedir.

Hücrenin Görevleri; Organizmada hücreler sürekli olarak ölürler ve bölünme yoluyla ölü hücrelerin yerlerini yeni hücreler alırlar. Canlı maddelerin gelişmesi, hücrelerin bölünmeleriyle sağlanır. Sı­cak, hücre bölünmesini artıran, soğuk ise bölünmeyi azaltan etkenlerdir. Sinir hücreleri gibi çok gelişmiş hücreler bölün­me yoluyla çoğalırlar. Hücre gövdesi yumuşak, sıvımsı bir mad­de olan protoplazma ile kaplıdır. Protoplazmada protein, yağ tanecikleri, tuz ve su vardır. Hücrenin bir de çekirdeği vardır. Hücre çekirdeği şu maddeleri kapsar:

1. Çekirdek zarı: Çekirdeği hücreden ayıran bir kılıftır.
2. Çekirdek sıvısı: Saydam görünümde olan bu sıvı çekir­değin temel maddesini oluşturur.
3. Boyanabilen ve boyanmayan iskelet yapı.
4. Çekirdek maddeleri: Bu maddenin değiştirici özelliğe sahip olduğu sanılmaktadır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*