fasyotomi nedir?

Kompartmanların birbirinden fasyalar ile ayrılmış, kapalı (genişleyemeyen) mekanlar olduğundan yukarıda bahsedilmişti; o nedenle kompartman içi basıncı azaltmanın en etkili yolu cerrahi olarak bu fasyaları açmaktır. Söz konusu dekompresyon ameliyatına fasyotomi adı verilir (Şekil-I.2.C ve D). Fasyotomi yapılmadan kompartman içi basıncın giderek artması ve tedavisiz bırakılması durumunda doku nekrozu artarak genişler, kas kontraktürleri ve nörolojik defisitler ortaya çıkar; ezilme sendromunun klinik ve laboratuar bulguları daha
ağırlaşır.

kaynak: http://www.tsn.org.tr/

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*