Mısır silajı, misir silaj makinesi

mısır silajı
mısır silajı

Hayvancılık alanındaki hızlı gelişmeler beraberinde yem sorunlarınıda getirdi. Klasik hayvancılıktan farklı olarak gelinen noktada yem sorunları genel anlamda önceden planlamayıda gerektirmeye başladı. Kaliteli ve süt verimini arttıracak yem mısırdan elde edilmeye başlandı. Fabrikasyon yemlerden daha hesaplı ve verimi arttıran bir yem elde edilebilmektedir. Mısır sılajı kış aylarında hayvanların yeşil ot  ihtiyaçlarını rahatça karşılar. Şimdi tam kafanızdaki soruları ve cevapları belirtelim;

Soru:  Silaj ne demektir?

Cevap: Silaj, suca zengin yemlerin havasız bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle fermantasyona uğratılması sonucu elde edilen yemdir. Yemin saklandığı yere de silo veya silaj çukuru adı verilir.

Soru: Hangi Bitkilerden silaj yapılır?

Cevap: Hemen bütün bitkilerden silaj yapılsa da en fazla mısır, sorgum, sudanotu, fiğ-tahıl karışımları, İtalyan çimi, doğal çayır ve mera bitkileri ile birçok sanayi yan ürünlerinden silaj yapılmaktadır. Yonca, üçgül, fiğ gibi baklagil yem bitkilerinin de silajı yapılmakla birlikte bu bitkilerin dokularındaki organik asitlerin, mineral maddelerin ve protein oranının yüksek olması, şeker oranının düşük olması nedeniyle silolanmalarında güçlükler doğmaktadır.

Mısır tüm dünyada mükemmel bir silaj bitkisi olarak kabul edilir. Çok yönlü kulanım alanına sahip mısırın son yıllarda yeşil yem ve silaj üretimi amacı ile ekim alanı artmıştır. Mısır silajı veriminin yüksekliği, silaj yapımına uygunluğu ve elde edilen silajın besleme değerinin yüksekliği gibi nedenlerle tercih edilir. Mısır sıcak iklim bitkisi olması dolayısıyla ilkbahar ve yaz başlangıcında ekilebilir. Tohum iriliğine bağlı olarak dekara 2-2.5 kg tohumluk kullanılması yeterlidir. Tane mısır üretiminde dekara 8-9 bin bitki olacak şekilde ekim yapılırken, silajlık mısır üretiminde bu rakam 12-14 bin’dir. Ekimde sıra arasının 70 cm, sıra üzerinde ise 10-12 cm olması önerilmektedir. Sindirilme oranının yüksekliği ve birim alandan yüksek verim alınabilmesi mısırın en önemli avantajları arasındadır.

mısır silaj makinası
mısır silaj makinası
mısır silaj yapımı
mısır silaj yapımı

Soru:  Mısır Silaj Makineleri ve yapımı?

Cevap: Silaj makinesiyle hasat edilen mısır, bekletilmeden römorklarla getirilerek hazırlanan bu yere 25 cm. kalınlıkta ince tabaka halinde serilir. Koçanlı mısır silajı yapılıyorsa katkı maddesine gerek yoktur. Şayet koçansız mısır silajı yapılıyorsa 1 ton için 40-50 kg. buğday veya arpa kırması eşit şekilde serpilir. Ayrıca 1 ton silaj için 5 kg. tuz serpilmesi gereklidir. Sonra ağır bir traktörle üzerine çıkılarak, ileri-geri yavaş yavaş gidilerek içinde hava kalmayacak şekilde iyice sıkıştırılır. Her kat serildikten sonra aynı şekilde tuz serpilerek traktörle sıkıştırılır. Bu şekilde sıkıştırılan mısır basılının yüksekliği 1 metreyi geçmemelidir.
Silajın en üst kısmına kubbemsi bir şekil verilerek üzeri plastik örtü ile örtülür. Kapatma işlemi herhangi bir nedenle ertesi güne kalacaksa silajın üzeri geçici olarak örtülür. Plastik örtünün etekleri hava sızmaması için bastırılır ve üzerine 15-20 cm kalınlığında ufalanmış toprak, plastik örtüyü yırtmadan dikkatlice serilir. Örtünün üzerine serilen bu toprak su ile ıslatılmalıdır.
Böylece örtünün güneşle teması kesilerek yıpranması ve yırtılması önlenir. Eğer bu toprağa bir miktar arpa ekilirse kısa sürede çimlenen arpa kökleri ile silo üzerindeki toprağın rüzgar ve diğer etkenlerle uçup gitmesi engellenmiş olur. Toprak ile kapatılan silonun plastik etekleri toplanmalı ve silonun kenarları eğim istikametinde dar bir yağmur kanalı ile çevrilmelidir. Yağmur ve kar sularının silaj içine girmesini önlemek için bu zorunludur.

Soru: Silaj üzeri örtüldükten ne zaman sonra açılır?

Açıklama: Silajın açılması için olgunlaşmasını tamamlaması gerekir. Olgunlaşma süresi için en az 45 gün , en uygun 60 gündür. Bu süreden sonra bir kenarından açılarak yedirilebilir.Olgunlaşmış silaj , yeşilimtırak sarıdan koyu yeşile kadar değişen bir renk alır. Ekşi ve kendine has bir kokuşu vardır. Silajda istenmeyen bir tereyağı asidi ve küf kokuları olmamalıdır. Silaj günlük olarak hayvanlara yetecek kadar alınır. Üzeri plastik örtü ile tekrar örtülür. Bu işleme silaj bitinceye kadar devam edilmelidir.

mısır silaj yemi
mısır silaj yemi

Soru: Silaj hayvanlara ne ölçüde verilmelidir?

Açıklama: Yemler hayvanlara iki ayrı amaç için verilir. Bunlar;
* Yaşama payı
* Verim payı
Kuru ot ve saman gibi yemler yaşama payı için verilirken, kesif yemler,küspe ve dane yemler verim payı olarak verilirler.
Silaj ise hem verim,hem de yaşama payı için verilen yegane yemdir.
Örneğin; 15 litreye kadar süt veren ineklerin yem ihtiyaçları sadece silajla karşılanabilir.
Günlük rasyon içinde Hayvanlara Verilecek Silaj Miktarı:
Süt Sığırlarında günde 10-35 kg.
Besi danaları ve düvelerinde günde 6-10 kg
Koyun ve keçilerde günde 4-6 kg

Soru: Silaj kokusu süte geçermi?

Cevap: Süt yabancı kokulara karşı son derece hassas bir yiyecektir. Yabancı tat ve kokulu ne olursa olsun herhangi bir madde ile bir arada bulundurulduğunda, süt hemen bu yabancı koku ya da tadı kendine mal eder. Bu nedenle:
Günlük olarak yemlemede kullanılmak üzere silodan boşaltılan silaj, yemlemede kullanılana kadar ahırda bekletilmez.
Yemlemede kullanılacak silaj, ancak sağım sonrasında barınağa taşınır ve hayvanlara verilir.
Sağım öncesi, bir önceki öğünde yemliklerde kalan silaj ahırdan uzaklaştırılır ve ahır iyi bir şekilde havalandırılır.

Soru: Mısır Silajı Makinası nereden bulunur?

Cevap: Mısır silajı makinalarını kiralayabilir sadece bu işi yapan kişilerle görüşebilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*