cipro antibiyotik hangi hastalıklarda kullanılır

cipro-antibiyotik

Cipro antibiyotikle ilk karşılaşmam, kronik prostatit teşhisi konduğunda oldu. Çok sık idrara gitme, işeme hızı yavaşlığı ve bazen yanma şikayetlerimle gittikten sonra kronik prostatit yani prostat iltihabı denilen rahatsızlığa sahip olduğumu ve bunun çok zor tedavi edilen bir rahatsızlık olduğunu öğrendim. Cipro yu sık kullanmamakla beraber şikayetlerim arttığında gittiğimde doktorumun verdiği ilaçtır. 3-4 tane içtikten sonra şikayetlerimde azalamalar olur.

Cipro’nun prospektüsünde yazan diğer hastalıklar şöyledir:

Akut sinüzit: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalis.
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae ve Streptococcus pneumoniae’nın etken olduğu bronşit, pnömoni, bronkopnömoni, Moraxella catarrhalis’in etken olduğu kronik bronşitin akut alevlenmelerinde.
İdrar yolu enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloaceae, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus ve Enterococcus faecalis’in etken olduğu idrar
yolu enfeksiyonlarında.
Kronik bakteriyel prostatit: Escherichia coli veya Proteus mirabilis’in etken olduğu kronik bakteriyel prostatitte.
Komplikasyonlu intra-abdominal enfeksiyonlar: (Metronidazol ile birlikte kullanılır) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ve Bacteroides fragilis’in etken olduğu intraabdominal enfeksiyonlarda.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloaceae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Streptococcus pyogenes’in etken olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında.
Kemik ve eklem enfeksiyonları: Enterobacter cloaceae, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa’nın etken olduğu osteomiyelit, septik artritte.
Gastrointestinal enfeksiyonlar: Escherichia coli (enterotoksijenik suşlar), Campylobacter jejuni, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei’nin etken olduğu enterokolitlerde.
Tifo: Salmonella typhi (Not: Siprofloksasinin tifo portörlerine karşı etkili olduğu gösterilememiştir.)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*