buscopan 10 mg draje ne işe yarar

buscopanBUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE Formulü

Her draje; 10 mg Hiyosin-N-butilbromür, her 1 mL’lik ampul; 20 mg Hiyosin-N-butilbromür, her 5 mL’lik ölçek; 5 mg Hiyosin-N-butilbromür içerir.

Endikasyonları

Dismenore, gastrointestinal spazmlar, kolit, mide ve duodenum ülseri, pediatride kordon kolikleri, pilor spazmı, safra kesesi spazmları, safra taşı ağrıları, sistoskopi, spastik kabızlık, uterus spazmı ve doğum sırasındaki yumuşak bölge spazmları, yaz ishallerinde endikedir.

Kontrendikasyonları

Bileşimindeki maddelere aşırı duyarlılık gösteren kişiler, megakolon, miyasthenia gravis.

Uyarılar Önlemler

Olası antikolinerjik komplikasyon riski nedeniyle, dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinal ya da üriner obstrüksiyon veya taşiaritmi eğilimi bulunanlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımı ile ilgili genel uyarılar dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri

Kserostomi, taşikardi dishidroz, akomodasyon bozuklukları ve idrar retansiyonu gibi antikolinerjik yan etkiler görülebilir, fakat bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Özellikle deri reaksiyonları olmak üzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlara neden olabildiği bildirilmiştir.

Ekileşimleri

Trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin dizopramid, metaklopramid, beta-adrenerjik ilaçlar, ve dopamin antagonistleriyle ilaç etkileşimleri olabilir.

Dozu Kullanma

Erişkinler için günde 3-4 kez 1-2 draje, 6-12 yaş arası çocuklar günde 3 kez 1 draje çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır. Likit formu; erişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklar için günde 3-5 kez 2-4 ölçek, 1 yaşından büyük çocuklarda günde 3 kez 1-2 ölçek, 1 yaşına kadar olan çocuklarda günde 3 kez 1 ölçek. Ampul formu; erişkinlerde günde birkaç kez 1-2 ampul. Günlük doz 100 mgı geçmemelidir. Çocuklarda günde birkaç kez vücut ağırlığı kgı başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*