Danyal Peygamberin Hayatı ve Tarsus’taki Kabri

Danyal Peygamberin Tarsustaki Kabri
Danyal Peygamberin Tarsustaki Kabri

Danyal Peygamber Yahudilerin en sıkıntılı dönemlerinden biri olan Babil Kralı Nabuked nazer zamanında gönderilmiştir. Bu dönemde yahudiler bu kralın altında zulüm görmekteydiler. Danyal peygamber bu dönemde ilmi ve mucizeleriyle o dönemde yahudileri zulmden kurtarmıştır.

Esir alınanlar içinde olan ve zindana atılan Danyal Peygamber Babil kralının rüyasının yorumunda kendi tahtını sarsacak olanın bir peygamber olacağını söyler. Babil kralı bu olaydan bir süre sonra Danyal Peygamberi öldürtmeye karar verir ama isteğine ulaşamadan kendi adamlarınca öldürülür. Danyal peygamber burda kavmiyle yaşar, daha sonra Kilikya Kralının daveti üzerine Tarsus’a gelir. Tarsus o dönemde kıtlık içindedir ve Danyal Peygamberin gelişi ile birlikte bereket başlar.  Kilikyanın uğuru sayılır ve Bereket peygamberi denir. Ölene kadar Tarsus’ta yaşar.  Vefat ettiğinde Tarsus’taki Makam Camii Civarına defnedilir.

O dönemde Bolluk ve bereketin kaçacağından korkan Kilikyalılar Danyal Peygamberin naaşını saklarlar. O dönemde kydnos denilen Tarsus çayı suları altına gömüldüğü söylenir. Tabi o dönemde Tarsus Çayı şehrin içinden geçmekteymiş. Kentin ortasindan akan bu nehrin üzerinde büyük bir köprü, kentin ana caddelerini bağlayacak sekilde bulunmaktadır. Bu köprüye 1989 yili mayis ayinda, Makam Camii’nin doğusunda bulunan Halk Bankası inşaatının temel kazısında
rastlanmıştır. Bu köprünün büyük bölümü Danyal Peygamberin kabrine çatı olmuştur. Milattan Sonra 8nci Yüzyılda Tarsus’a gelen İslam Kuvvetleri tarafından bu sanduka açılır. Cenazenin parmağındaki yüzük Hz. Ömer ‘e teslim edilmiştir. Yüzükte 2 aslan arasında duran çocuk resmi vardır. Cenazenin Danyal Peygambere ait olduğu Hz. Ömer Tarafındanda onaylanmıştır.

1857 yılında makam camii yapılmıştır ve Kabir Caminin altında kalmıştır. Taki 1956 daki olaya kadar. 1956 da ırmağa düşen çocuğun cesedi bulunamaz. O dönemdeki belediye tarafından su kestirilir ve çocuğun cesedi cami altına giren suların civarında bulunur. Daha sonra balçık temizlenir ve caminin 10m altında Danyal Peygamberin Kabrine ulaşılır.

Şimdilerde restorasyon devam etmektedir. Türkiyenin her tarafından insanlar yoğun şekilde bu halde iken bile bereket Peygamberini ziyaret etmektedirler. Aşağıdaki linklerden Danyal Peygamberin kabrini ve inşaat halindeki mekanı görebilirsiniz.

Danyal Peygamberin Tarsustaki Kabri iç mekan TIKLAYIN…

Danyal Peygamberin Kabri Dış Mekan TIKLAYIN…

Kabristanın Yapım Çalışmaları Devam ediyor… (26.10.2011)

TARSUS’ TA KABRİ BULUNAN DANİYAL NEBİ (A.S)

Beni İsrail peygamberlerinden olup, kendine özel kitap verilmeyip kendinden önce gelmiş Tevrat’ a bağlı olan nebilerdendir. Babası Hezkil veya Hezkal da, beni İsrail peygamberlerinden olup, Kudüslü’ dür. Davud (a.s) neslinden, diğer bir rivayete göre Yakup (a.s)’ ın teyzezadesidir.

Milattan önce 606 yılında, zulmüyle meşhur Babil Kralı Buhtunnasr, Kudüs’ ü ve Mescidi Aksa’ yı tahrip etti.Kutsal eşyaları aldı, ahalinin Allah’a inanan ihtiyarlarını öldürdü.Genç kadın ve erkekleri esir ederek Babil’e götürdü. Bu esirler arasında, Daniyal(a.s) taze delikanlı olarak bulunuyordu.Buhtunnasr, Kudüs esirlerinden Allah’ın birliğine inanıp puta tapmayanları önce hapse atıp eziyet ediyor, putperestliği kabul edenleri bırakıyor, razı olmayanları ise öldürüyordu.Bu sırada Daniyal (a.s) da hapiste eziyet görüyordu ama durmadan iman ehli olanlara nasihat ederek :” Buhtunnasr kendilerini öldürse dahi asla putperestliği kabul etmemelerini, imanlarından dönmemelerini, öldürülmeleri halinde şehit olup derhal kendilerini cennette bulacaklarını, ölüm acısını dahiCenabı Hak’ kın onlara duyurmayacağını” söylüyordu.Bu cihetle, hapiste bulunan Kudüs esirlerinin en çok eziyet göreni Daniyal(a.s) idi.Bu sırada Buhtunnasr korkulu rüyalar görmeye başladı.Kimse tabir edemeyice Daniyal (a.s) tabir etti.Bunun üzerine Daniyal(a.s)’a  herkesin hürmet ve saygı göstermesini emretti.Fakat bu çok uzun sürmedi ve yine insanları putuna tapmaya zorladı.Daniyal(a.s) yine karşı çıktı.Bu sefer Daniyal(a.s)’ı ateşe attırdı ama Cenabı Hak onu kurtardı.Bu mucizelerden sonra  aciz kalan  Buhtunnasr, Daniyal(a.s)’ a samimi olarak çok saygı gösterdi ve herkesin ona hürmet edip duasını almasını emretti.

Bundan sonra her taraftan insanlar gelir Daniyal(a.s)’ ın duasını alır, felaket anlarında ve kuraklık gibi günlerde de ona dua ettirirlerdi.İşte bu sırada Tarsus’ ta da hüküm sürmekte olan kuraklık ve kıtlık dolayısıyla yağmur duası yapmak için Tarsus’ a gelmiş ve burada kalarak vefat etmiştir.Daniyal(a.s)’ ın kabri Tarsus’ tadır.

Hz. Ömer devrinde Tarsus fethedildiği zaman Daniyal Nebi’ nin mezarı açtırılmış, burada büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılı gayet uzun boylu bir ceset bulunmuştur.Başından geçen maceraların sembolü olarak biri erkek biri dişi iki aslan arasında duran ve dişi aslan tarafından yalanan genç bir çocuk figürünün bulunduğu bir yüzüğe rastlanmıştır. Bunu üzerine Hz. Ömer Daniyal Peygamberin cesedinin Yahudiler tarafından çıkarılmasını önlemek için daha derine ve islami usullere göre defnettirmiş, üzerinden de Berdan Nehrinden gelen ufak bir çayın suyunu geçirmiştir. Resulullah efendimiz: “Her kim Daniyal’ a delalet ederse (yani bu kabir ve bu ceset ona aittir, buraya şunun için şöyle  gelmiştir…gibi tanıtırsa) onu cennetle müjdeleyin” buyurmuşlardır.Resulullah (s.a.v) efendimizin, hadisleriyle mucize olarak bildirdikleri, Daniyal(a.s)’ ın Cenab-ı Hak’ tan Ümmeti Muhammed’ in kendisini defnetmeleri duası tahakkuk etmiştir.Dolayısıyla Daniyal(a.s)’ın kabri şerifinin Tarsus’ ta bulunması şerefine Tarsus halkı nail olmuştur.

Bir peygamberin kabri şerifini bağrında saklaması, Cenab-ı Hakk’ın Tarsus’a büyük bir lütfudur.

Arş. Yazar Kemal DURU

Kaynak: Abdürrezzak Öz Hoca Efendi’nin ” :Tarsus’ ta Kabri Bulunan Daniyal Nebi(a.s) İsimli Eseri

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*