Sağ sol terimleri nereden gelmiştir?

sag sol ne demek

Devrimden sonra açılan Fransız Ulusal Meclisi’nin ilk oturumunda Başkan’ın

Sağ tarafındaki koltuklarda >> Kralı destekleyenler; Sol tarafındaki koltuklarda ise >> Devrim taraftarları
oturuyordu.

Başkan ve konuşmacılar bu kişilere hitap ederken “sağ kanattakiler” ve “sol kanattakiler” tabirini kullanmaya başlamıştı.

1791 yılında Ulusal Meclisin yerini Yasama Meclisi aldığında da tartışmalar ve ayrım devam etti.

Sağ kanatta >> Kralı ve meşruti monarşiyi savunanlar

Sol kanatta >> Krala güvenmeyen; özgürlük ve eşitlik gibi idealleri savunan “yenilikçiler” ve bazı “radikaller” bulunuyordu.

Ortada ise >> bir tarafı bulunmayan; kendilerini devrime bağlı hisseden ancak sağ kanattan gelen bazı teklifleri de destekleyen “Ilımlılar” vardı.

Daha sonraları bu taraflar içinde tekrar bölünmeler ortaya çıkmış, aktörler ve dengeler değişmiştir;
ancak bu Yasama Meclisindeki ilk ayrım; sağ-sol çekişmesinin temelini atmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*